-->

Lễ vía Quán Thế Âm Thành Đạo (Bodhisattva of Compassion Celebration)Lễ vía Quán Thế Âm Thành Đạo (Bodhisattva of Compassion Celebration)

Ngày 29 Tháng 7, 2018 @ 4:00 PM (Calitime PST USA)
July 29, 2018 @ 4:00 PM (Calitime PST USA)
Nhằm ngày 19 tháng 6 Âm Lịch

Paltalk's room - QuanTheAmThienVienPhapNhanLamTeThienTongGiangDuong


Location :
     3681 Roselawn Ave
     San Diego, CA 92105