-->

Poetry (thơ) - Kiếp Luân Hồi

Kiếp Luân Hồi

Tỉnh chưa giấc ngủ luân hồi
Trôi lăn ngàn kiếp sống đời trầm luân
Sắc tài danh lợi phù vân
Tiêu dao cỏi mộng xoay vần biển mê

Tỉnh đi chân thễ quay về
Buông tay vô niệm tào khê thuỡ nào
Nhìn xem vọng tưỡng chiêm bao
Khổ đau hạnh phúc bạc đầu thế nhân

Tham thiền nhập định dưỡng thần
Đói ăn khát uống xa dần lưới mê
Bồ đề tâm đả nguyện thề 
Từ bi hỹ xả cận kề lạc bang  

Chuông ngân tỉnh giấc mộng vàng
Cà sa ly dục mỡ đường độ sanh
Nguyện xưa nay đả viên thành
Treo trăng bác nhả thiên đàng nhân gian

Đại Sư Pháp Vân