-->

Poetry (thơ) - Tri Ân

Tri Ân

Ngài cho con một dòng sữa quý
Nâng trẻ thơ từng bước an bình
Lời thâm diệu ngân dài thiên kỷ
Tỏa sáng ngời một vầng trăng thanh
Ngài cho con một đôi mắt lạ
Thấy hai bên diệu hữu vô thường
Như giọt nước lăn tròn qua lá
Không bám đời nhẹ cả thân ta
Ngài cho con một đôi cánh rộng
Nhẹ hình hài dạo khắp nhân gian
Ngài cho con những thinh âm lạ
Vi vu êm thanh thoát dịu dàng
Ngài cho con một đôi dép quý
Chân đi qua không nhuốm bụi hồng
Ngài cho con một hơi thở lạ
Gió trên ngàn lộng gió trong ta
Ngài cho con một vùng an trụ
Bao la an bình rộng khắp không gian


thơ: Chơn Ðăng

nhạc: Chơn Nhân