-->

Poetry (thơ) - Xuân Cỏi Mộng

Xuân Cỏi Mộng

Xuân đến hương xuân bay đâu nhỉ?
thấm vào giọt lệ chốn nhân gian
hóa trăng nước biếc bao lối mộng
giam giữ hồn ta giữa muôn đàng

Xuân đến tỉnh đi giấc kê vàng
tóc điễm tuyết sương dạ miên man 
giữ mãi hương xuân tâm vương lụy
trả xuân về lại gió mây ngàn

Xuân đến hương xuân mãi mặn mà
hoa xuân ngàn cánh nỡ trong ta
xuân chẳng đến đi, xuân chân thật
chan hòa vủ trụ đóa mai hoa . . .

Đại Sư Pháp Vân