-->

Lễ Rằm Hạ Nguyên (Hạ Ngươn)

Lễ Rằm Hạ Nguyên (Hạ Ngươn)

Ngày 25 Tháng 11, 2018 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
November 25, 2018 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
Nhằm ngày 17 tháng 10 Âm Lịch

Paltalk's room - Quan The Am Thien Tong Giang Duong


Location :
     3681 Roselawn Ave
     San Diego, CA 92105