-->

2019 - TẾT XUÂN KỶ HỢI

 TẾT XUÂN KỶ HỢI


CHƯƠNG TRÌNH XUÂN KỶ HỢI:

Ngày  30  Tháng  12  Năm  Mậu  Tuất Thứ Hai 04 Tháng 02 Năm 2019 DL
-8:00 PM:  Lễ Tam Bảo
-10:00 PM:  Hái Lộc_Đón Giao Thừa

NGÀY MỒNG MỘT TẾT: Thứ Ba 05 Tháng 02 Năm 2019 DL
-8:00 AM:  Lễ Phật_Hái Lộc_Mừng Xuân 
-8:00 PM:  Khai Kinh_Tu Tập Thiền Định

NGÀY MỒNG 2, MỒNG 3 ĐẾN MỒNG 7 
-8:00 AM:  Lễ Phật_Hái Lộc
   -8:00 PM: Tụng Kinh_Tu Tập Thiền Định

NGÀY MỒNG 8 THÁNG GIÊNG (12-02-2019) 
-7:00 PM:  Khai Đàn_Tuyên Sớ Cúng Sao “HÁI LỘC” MỪNG XUÂN
Location :
     3681 Roselawn Ave
     San Diego, CA 92105