-->

Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Thành Đạo (Bodhi Day)


Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Thành Đạo (Bodhi Day)

Ngày 13 Tháng 1, 2019 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
January 13, 2019 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
Nhằm ngày 8 tháng 12 Âm Lịch


Location :
     3681 Roselawn Ave
     San Diego, CA 92105