-->

Đại Lễ Phật Đản Sanh (Vesak's Day) - May 19, 2019Phương Pháp Tu Thiền Giải Thoát Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đại Lễ Phật Đản Sanh (Vesak's Day) - May 19, 2019

Shoot with:
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K 
Olympus M.Zuiko Digital ED 25mm f/1.2 PRO (main view)