-->

July 2019 - Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ TátLễ vía Đức Quán Thế Âm (Bodhisattva of Compassion Celebration)

Ngày 21 Tháng 7, 2019 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
July 21, 2019 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
(Ngày 19 Tháng 6, 2019 âm lich)

-2:00 PM:  Phật tử tề tựu
-2:15 PM:  Đại Lễ Cầu Nguyện
-3:00 PM:   
Thuyết Pháp (Hạnh Quán Thế Âm)
-4:00 PM:   Độ trai thân mật và hoàn mãn

PDF file of Event
Location :
     3681 Roselawn Ave
     San Diego, CA 92105