-->

November 2019 - Lễ Rằm Hạ Nguyên (Hạ Ngươn)

Lễ Rằm Hạ Nguyên (Hạ Ngươn)

Ngày 10 Tháng 11, 2019 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
November 10, 2019 @ 2:00 PM (Calitime PST USA)
Nhằm ngày 17 tháng 10 Âm Lịch

Paltalk's room - Quan The Am Thien Tong Giang Duong


Location :
     3681 Roselawn Ave
     San Diego, CA 92105