-->

2020 - LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN

LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN

Ngày 08 Tháng 2, 2020 @ 4:00 PM (Calitime PST USA)
Feburary 08, 2020 @ 4:00 PM (Calitime PST USA)
Nhằm ngày 15 tháng 1 Âm Lịch

-4:00 PM:  Phật Tử Vân Tập
-4:15 PM:  Tụng Kinh & Thuyết Pháp
-5:30 PM:   Cơm Trai Thân Mật Hoàn Mãn
Paltalk's room - Quan The Am Thien Tong Giang Duong


Location :
     3681 Roselawn Ave
     San Diego, CA 92105