-->

2020 - TẾT XUÂN CANH TÝ

 TẾT XUÂN CANH TÝ


CHƯƠNG TRÌNH XUÂN CANH TÝ:

Ngày  30  Tháng  12  Năm  Mậu  Tuất Thứ Sáu 24 Tháng 01 Năm 2020 DL
-8:00 PM:  Lễ Tam Bảo
-10:00 PM:  Hái Lộc_Đón Giao Thừa

NGÀY MỒNG MỘT TẾT: Thứ Bảy 25 Tháng 01 Năm 2020 DL
-8:00 AM:  Lễ Phật_Hái Lộc_Mừng Xuân 
-8:00 PM:  Khai Kinh_Tu Tập Thiền Định

NGÀY MỒNG 2, MỒNG 3 ĐẾN MỒNG 7 
-8:00 AM:  Lễ Phật_Hái Lộc
   -8:00 PM: Tụng Kinh_Tu Tập Thiền Định

NGÀY MỒNG 8 THÁNG GIÊNG (01-02-2020) 
-7:00 PM:  Khai Đàn_Tuyên Sớ Cúng Sao “HÁI LỘC” MỪNG XUÂN

LIST SAO GIAI HAN MOI NAM 2020Location :
     3681 Roselawn Ave
     San Diego, CA 92105