-->

December 2019 - Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Thành Đạo (Bodhi Day)


Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Thành Đạo (Bodhi Day)

Ngày 28 Tháng 12, 2019 @ 4:00 PM (Calitime PST USA)
December 28, 2019 @ 4:00 PM (Calitime PST USA)
Nhằm ngày 3 tháng 12 Âm Lịch


Location :
     3681 Roselawn Ave
     San Diego, CA 92105