-->

Niệm tâm từ (mindfulness of benevolence)Download on Dropbox

Niệm tâm từ (mindfulness of benevolence)
(Sanskrit: Maitrī; Pali: mettā)


Hướng dẫn thiền
Khuyên bạn nên nghe bằng tai nghe
Lắng nghe trong một môi trường thư giãn và thiền định


Guided meditation - Spoken in Vietnamese
Recommend to listen with headphone to isolate outside noise
Recommend to listen in a relaxing and meditating environment