-->

Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Thành Đạo (Bodhi Day) - December 28, 2019
Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Thành Đạo (Bodhi Day) - December 28, 2019

Tam Vô Lậu: Giới Định Huệ (sikkhā: śīla, samādhi, prajñā)

Describes how the precepts came into being and the Karma of breaking each precepts.
Touches on the benefits of not breaking the precepts.
Spoken in Vietnamese

Shoot with:
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K
ZEISS Milvus 35mm f/1.4 ZF.2 Lens for Nikon F