-->

Poetry (thơ) - Theo gót chân...Sư Tổ


Theo gót chân ... Sư Tổ

Con kính bạch Sư Tổ 
Bậc Thầy của chúng con 
Sư Tổ cao cả thiêng liêng 
Chúng con như bụi rác 

Nguyện theo gót chân Ngài 
Cẩn thận từng suy nghĩ 
Từng lời nói hành động 
Không buông lời khổ đau

Tâm con biết con dở
Dù có giỏi bao nhiêu 
Con xem con như lúa 
Lúa chín biết cúi đầu 

Đã phát tâm đi theo Sư Tổ
Thì đi đâu con cũng nhớ 
Sở dĩ các con khổ
Vì luôn thích hưởng lợi 

Chìm đắm trong bùn dơ
Hôm nay con đã tỉnh
Gặp được Tổ Thầy dạy
Nghiệp con từ từ tan

Chánh Pháp An Lạc Quốc 
Mong về được Như Lai.


Thiền Sĩ Bồ Tát Tịnh Lam 

May 23, 2020