-->

Poetry (thơ) - Đại Sư đối thơ:Tâm con Nghĩ

Đại Sư đối thơ:Tâm con Nghĩ

Gặp Tổ không Tu Thiệt đầu bò
Nhìn ngay bản mặt biết mặt mo
Cám heo vài gánh xin no bữa
Hận mình 1 kiếp lỡ con đò.


Đại Sư Pháp Vân

May 30, 2020