-->

Poetry (thơ) - Tịnh Bạch's Nameless


Tịnh Bạch's Nameless

Con vẫn sẽ đi như Ngài bỏ bòng đời trôi lạc 
Không tìm về, chẳng lặp lại ngày xưa
Vì khi sân si lỡ tuôn vội theo mưa, 
Thì thâu về bao nhiêu cho vừa cho đủ
Chuyện từ xưa như ngàn lời ẩn dụ
Triệu năm rồi sẽ mục rũ theo trăng
Bản thân con nhạt nhoà màu bằng lăng
Nơi nợ duyên đã từng là duy nhất
Mình nuối tiếc chi những điều không thật
Gót có hồng rồi cũng sẽ sần chân chim

                 TSs_TN Tịnh Bạch 

May 30, 2020