-->

August 2020 - Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ TátLễ vía Đức Quán Thế Âm (Bodhisattva of Compassion Celebration)

Ngày 8 Tháng 8, 2020 @ 8:00 PM (Calitime PST USA)
August 8, 2020 @ 8:00 PM (Calitime PST USA)
(Ngày 19 Tháng 6, 2020 âm lich)

Paltalk Only EventLocation :
     3681 Roselawn Ave
     San Diego, CA 92105