-->

Poetry (thơ) - Cảm Tạ Ân Sư


Cảm Tạ Ân Sư

Nghĩ về Sư Tổ,nghĩ về Thầy
Là niềm hạnh phúc tràn ngập trong Tâm 
Ngước mắt rưng rưng tri ân Tổ Thầy 
Đã cho con được 
Như ngày hôm nay 
Thân Tâm an lạc
Trí huệ mở mang
Không còn sợ hãi
Lo âu cuộc đời
Giả tạm phù du
Như con dã tràng 
Xe cát biển đông 
Con nguyện kiếp này 
Tinh tấn Tu học 
Đến lúc xuôi tay 
Vẫn còn trong đạo 
Pháp Nhãn Thiền Tông
Là con mãn nguyện 
Một kiếp làm người 
Được gặp Minh Sư.

                 Bồ Tát Tịnh Thảo Vân  

July 04, 2020