-->

Poetry (thơ) - Chia Sẻ Lòng Từ Bi


Chia Sẻ Lòng Từ Bi

Nếu có một người chửi xối xả Ta
Ta không kết tội người chửi, đã làm cho ta phải đau đớn
Ta cũng không kết tội kẻ đã chửi và bôi nhọ ta
Mà Ta phải hiểu rằng sự nóng giận đang chi phối người đó
Thúc đẩy và hành hạ người đang chửi và bôi nhọ Ta
Sự nóng giận giày vò người Sân-Si chửi
Thì chính mình phải có lòng từ bi với họ
Chính cái hận thù giận giữ tàn phá họ nên mới vậy
Sư Tổ đã dạy huynh đệ chúng ta
Nên Ta phải tha thứ và phải có lòng Từ Bi về pháp học
Gọi là Lục Độ Ba La Mật, tức là Bồ Tát Hạnh
Mới là con của Phật
Gọi là Đại Từ-Đại Bi, Đại Hỷ và Đại Xã.
Những Pháp học của Sư Tổ và Đại Sư dạy
Chúng huynh đệ Ta phải lắng nghe thấu hiểu
Từng lời dạy từng giọt nước cam lồ cho ta thức tỉnh
Không còn U minh hoài
Nếu các huynh đệ Ta nghe pháp không kỹ không hành
Thì không bao giờ đạt được trí tuệ và sự thông minh
Không đi đường sáng được mà cứ đi đường tối, cứ U minh hoài

                 TSs_TN Tịnh Lam 

July 18, 2020