-->

Poetry (thơ) - Gió Thổi Không Lay Động


Gió Thổi Không Lay Động

Con Người phát nguyện tu
Do tâm mình đứng vững
Những lời nói muốn hay
Phải tập tánh khiêm nhường
Bảo táp đến không lay
Từ bi rải khắp nơi
chúng sanh thật hoan hỉ
Thiên thần ban phước cho

                 TSs_TN Tịnh Lam 

July 18, 2020