-->

Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Thành Đạo (Bodhi Day)


Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Thành Đạo (Bodhi Day)

Ngày 30 Tháng 1, 2021 @ 8:00 PM (Calitime PST USA)
January 30, 2021 @ 8:00 PM (Calitime PST USA)
Nhằm ngày 18 tháng 12 Âm Lịch