-->

Contact (Liên Lạc)

QUÁN THẾ ÂM THIỀN VIỆN

Kwan Shir Yin Meditation Temple


Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị liên lạc về Thiền Viện tại địa chỉ :
Any questions please contact us at the following address:

QUÁN THẾ ÂM THIỀN VIỆN
 3681 Roselawn Avenue
 San Diego, CA 92105 - USA
 Tel. (619) 282 - 0979