-->

Donation (Cúng Dường)

 QUÁN THẾ ÂM THIỀN VIỆN là một tổ chức Tôn Giáo bất vụ lợi, mọi sự đóng góp tịnh tài đều được
miễn trừ thuế cuối năm. Chân thành tri ân quý Phật tử xa gần đóng góp hộ trì ngôi Tam Bảo.


 Quý vị muốn phát hảo tâm cúng dường mọi tịnh tài xin gởi về 
QUÁN THẾ ÂM THIỀN VIỆN
 tại địa chỉ sau:
QUAN THE AM THIEN VIEN
 3681 Roselawn Avenue
 San Diego, CA 92105 - USA


- Xin bấm vào đây để PRINT DONATION FORM


- Mọi tịnh tài cúng dường xin đề Payable To: Quan The Am Thien Vien
Ngưỡng cầu mười phương Tam bảo gia hộ cho quý Phật tử, Thiện Trí Thức
cùng quý Gia Quyến luôn An Lạc, Hạnh phúc và sỡ cầu như ý nguyện !!!! QUAN THE AM THIEN VIEN, a U.S. nonprofit religious organization.
All your donations are tax deductible. Thank you for your generous contribution and support!

 If you would like to make a pledge and want to send directly to QUAN THE AM THIEN VIEN, please mail to the following address:
QUAN THE AM THIEN VIEN
 3681 Roselawn Avenue
 San Diego, CA 92105 - USA
- Click here to PRINT DONATION FORM

- Please make Payable To: Quan The Am Thien Vien
May all Buddhas bless your inner peace, filled with loving kindness, good health, prosperity and happiness !!!!
 Any questions please contact us at the following address:
 Mọi thắc mắc xin liên lạc về Thiền Viện tại địa chỉ :
QUÁN THẾ ÂM THIỀN VIỆN
 3681 Roselawn Avenue
 San Diego, CA 92105 - USA
 Tel. (619) 282 - 0979
Email: quantheamthienvien@cox.net